Jestem praktykiem biznesu z długoletnim doświadczeniem menedżera zarządzającego, dyplomowanym psychologiem, dyplomowanym coachem, posiadam także  akredytację coacha kryzysowego. Pomagam w podjęciu optymalnych decyzji zawodowych i dokonaniu istotnych zmian oraz w opracowaniu nowych skutecznych strategii w sytuacjach kryzysu. Jestem trenerem technik mindfulness oraz psychoedukatorką z zakresu równowagi praca-życie osobiste i wypalenia zawodowego. 

moi

Szukasz skutecznego sposobu na zwiększenie efektywności działań własnych lub swoich pracowników? Jesteś w procesie zmian i potrzebujesz efektywnego wsparcia? Szukasz coacha dla siebie lub dla zespołu?

Oferuję współpracę w zakresie procesów coachingowych. Moimi Klientami są menedżerowie liniowi i zarządzający, przedsiębiorcy i właściciele strat-up’ów. Z klientem biznesowym pracuję w oparciu o Model Biznesowy YOU. Wspieram także Klientów w trudnych sytuacjach (np. wypalenie zawodowe, kryzys sytuacyjny). Zapraszam do kontaktu! 

Przykładowe tematy do indywidualnej pracy coachingowej:

- Rozwój kompetencji (menedżerskich, merytorycznych, społecznych itp.)
- Ukierunkowanie kariery
- Zwiększanie skuteczności działania (np. w sprzedaży)
- Zmiana nawyków i zachowań
- Kreatywne rozwiązania, wychodzenie poza utarte schematy
- Adaptacja do nowej roli, nowego stanowiska
- Progres na obecnym stanowisku pracy
- Sytuacje konfliktowe
- Work-life balance.

Przykładowe tematy do coachingu zespołów:

- Komunikacja w zespole
- Cele do realizacji
- Kreatywne rozwiązania, wychodzenie poza utarte schematy
- Nowa struktura w zespole
- Sytuacje konfliktowe w zespole lub z innymi działami.

Korzyści z coachingu dla Klienta:
- Wzrost motywacji i utrzymanie zaangażowania do zmian
- Większa pewności siebie
- Poprawa kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych
- Ustalenie planu działania, określenie wizji i kierunku działań oraz rezultatu
- Poprawa efektywności własnych działań, zmiana zachowań i nawyków
- Poprawa relacji z otoczeniem
- Odkrywanie możliwości i zagrożeń
- Tworzenie planu działań służących ustalonemu celowi biznesowemu, analiza wariantów i opcji
- Wprowadzenie działań w życie oraz przegląd efektów
- Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.O mnie

Jakie idee są mi bliskie?

•  Potrzeba rozpowszechniania w biznesie idei pracy na mocnych stronach.

• Przekonanie, że to, co sprzyja prawdziwemu rozwojowi, to budowanie sytuacji edukacyjnej, która uwzględnia potencjał i możliwości ludzi, a nie koncentruje się na brakach i porażkach.

• Wiara, że czasem sam fakt, że zostanie się wysłuchanym, wystarcza, by zacząć zmianę. 

• Chęć wsparcia profesjonalnymi narzędziami wszystkich, którzy pracują coachingowo.

• Motto zapożyczone od Petera F. Druckera: „W gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy”.

Jestem doświadczonym menedżerem zarządzającym. W latach 2009-2014 pełniłam funkcję Executive Managera (CEO - Prezes Zarządu) w spółce edukacyjno-szkoleniowej, należącej do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej. Byłam tam odpowiedzialna za:
- świadczenie usług szkoleniowych i rozwojowych dla organizacji
- edukacyjne wsparcie dla procesów i projektów w organizacji
- tworzenie programów szkoleniowych dla pracowników i kadry menedżerskiej
- tworzenie programów szkoleniowych dla współpracowników z sektora MŚP
- nadzór metodyczny i dydaktyczny w obszarze szkoleń
- zarządzanie zespołem
- zarządzanie spółką akcyjną (w tym nadzór nad procesami reorganizacyjnymi spółki w latach 2009/2010).

Od lat zajmuję się wspieraniem rozwoju menedżerów i przedsiębiorców. Dobrze, bo "od środka" znam zasady funkcjonowanie małych firm i korporacji:
- zdobywałam doświadczenie pracując w międzynarodowej grupie menedżerów HR
- przez lata moimi klientami byli zarówno przedstawiciele sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw
- w latach 2013-2014 byłam odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie kompleksowego projektu szkoleniowo – coachingowego dla struktur sprzedaży (przedsiębiorcy z sektora MŚP).


Jestem dyplomowanym psychologiem (Uniwersytet Gdański) i coachem (Uniwersytet SWPS), akredytowanym coachem kryzysowym II stopnia (nr certyfikatu 1/01/CK/2016).

Pracuję profesjonalnie i z pasją. Ciągle szukam inspiracji i rozwijam się.
- mam za sobą ok. 40 godzin superwizji uczestniczącej
- w latach 2013-14 wzięłam udział w półrocznym programie szkoleniowym „Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera” (Grupa TROP)

- opracowany przeze mnie warsztat dotyczący pracy coachingowej zdobył pierwszą nagrodę podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Coachingu SWPS.

- regularnie uczestniczę w akredytowanych programach, forach wymiany doświadczeń coachingowych oraz konferencjach poświęconych coachingowi i zarządzaniu (SWPS, ICF, CoachWise, Akademia L. Koźmińskiego, Grupa TROP).

Dzielę się swoim czasem z innymi. Jako wolantariusz pracuję z dziećmi w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdańsku http://www.swietlicaterapeutycznagdansk.pl/

Współpracuję z miesięcznikiem SUKCES w zakresie konsultowania i współtworzenia artykułów o charakterze psychologicznym i coachingowym. 

Po godzinach jestem fanką biegania (from door to trail),  miłośniczką jogi (po kilku kursach instruktorskich) oraz Tai Chi i fotografem (amatorem). Prywatnie: mama Miłosza i Martyny.

Moje motto to: Będę Cię wspierać aż do osiągnięcia rezultatów.  

cert2

certy1cery2cert3odwaga

dyplomcertyfcert

trening       dyp