Czym jest coaching kryzysowy

Coaching kryzysowy jest formą wparcia i pomocy Klientowi, tóremu na przeszkodzie, do osiągania i wykorzystywania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału, stoi przeżywany kryzys psychologiczny. Źródełem kryzysu może być na przykład długotrwały stres w pracy, utrata praca, nagłe zdarzenie, które powoduje życiową dezorientację. W wyniku doświadczania kryzysu Klient ma ograniczony lub zablokowany dostęp do niezbędnych zasobów, energii życiowej, które pozwoliłyby mu poradzić sobie z sytuacją i wypracować nową skuteczną strategię.

Jako psycholog i coach kryzysowy mogę pomóc w:


- Poradzeniu sobie z kryzysem/trudnością, zrozumieniu co się dzieje w wyniku kryzysu
- Zrozumieniu emocji i poznaniu własnego stylu funkcjonowania w kryzysie
- Opracowaniu nowych strategii radzenia sobie z sytuacją kryzysową i odzyskaniu utraconych zasobów

- Odzyskaniu energii i motywacji do pracy i życia – jeśli czujesz się wypalony/a zawodowo i/lub życiowo
- Określeniu nowych celów, planów oraz wsparciu przy ich realizacji.

Moim zadaniem, jako coacha kryzysowego, w pierwszym kroku jest pomóc Klientowi w poradzeniu sobie z kryzysem i zrozumienie sytuacji, w jakiej się znalazł oraz wsparcie Klienta w odzyskaniu zasobów (takich jak energia, zdolność podejmowania trafnych decyzji, motywacja, pozytywne nastawienie, wiara w siebie, ambicja, zdolności, wsparcie ze strony innych itd.). Dopiero po tym etapie następuje przejście do pracy w formie coachingu tradycyjnego.