Szukasz skutecznego sposobu na zwiększenie efektywności działań własnych lub swoich pracowników? Jesteś w procesie zmian i potrzebujesz efektywnego wsparcia?

Szukasz coacha dla siebie lub dla zespołu?

 

Oferuję współpracę w zakresie procesów coachingowych. Moimi Klientami są menedżerowie liniowi i zarządzający, przedsiębiorcy i właściciele strat-up’ów. Z Klientem poszukującym nowej perspektywy dla swojego biznesu lub tożsamości zawodowej pracuję w oparciu o Model Biznesowy YOU. Wspieram także Klientów w trudnych sytuacjach (np. wypalenie zawodowe, kryzys sytuacyjny, konflikt, silosy w organizacjach). 

Zapraszam do kontaktu!

 

 Przykładowe tematy do indywidualnej pracy coachingowej:

- Rozwój kompetencji (menedżerskich, merytorycznych, społecznych itp.)

- Ukierunkowanie kariery

- Zwiększanie skuteczności działania (np. w sprzedaży)

- Zmiana nawyków i zachowań

- Kreatywne rozwiązania, wychodzenie poza utarte schematy

- Adaptacja do nowej roli, nowego stanowiska

- Progres na obecnym stanowisku pracy

- Sytuacje konfliktowe

- Work-life balance.

 

Przykładowe tematy do coachingu zespołów:

 

- Komunikacja w zespole

- Cele do realizacji

- Kreatywne rozwiązania, wychodzenie poza utarte schematy

- Nowa struktura w zespole

- Sytuacje konfliktowe w zespole lub z innymi działami.

 

Korzyści z coachingu dla Klienta:

- Wzrost motywacji i utrzymanie zaangażowania do zmian 

- Większa pewności siebie

- Poprawa kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych 

- Ustalenie planu działania, określenie wizji i kierunku działań oraz rezultatu 

- Poprawa efektywności własnych działań, zmiana zachowań i nawyków

- Poprawa relacji z otoczeniem

- Odkrywanie możliwości i zagrożeń 

- Tworzenie planu działań służących ustalonemu celowi biznesowemu, analiza wariantów i opcji 

- Wprowadzenie działań w życie oraz przegląd efektów 

- Równowga pomiędzy życiem zawoowym i osobistym.