REKOMENDACJA ICF GDAŃSK

dyp

REKOMENDACJA produktu Niezbędnik Coacha 5+

sgh

Joanna Żukowska, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Szkoła Główna Handlowa stawia na najwyższą jakość nauczania. W trakcie nauki pokazujemy studentom rozwiązania dopracowane metodycznie i zaskakujące innowacyjnością. Za takie uznajemy propozycję pakietu narzędzi coachingowych Niezbędnik Coacha 5+ od firmy Między Słowami. 

To praktyczny zestaw narzędzi, użyteczny w codziennej pracy coachingowej. Autorowi gratulujemy pomysłu i polecamy Niezbędnik Coacha 5+ zarówno osobom początkującym w zawodzie, jak i doświadczonym coachom.

 

 

Joanna Żukowska

Dyrektor Studiów Podyplomowych Coachingu

Szkoła Główna Handlowa

 

 REKOMENDACJE WARSZTATÓW 

wsaib

Pani Danuta Rocławska z firmy Między Słowami w roku akademickim 2014/2015 w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Binzesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przeprowadziła podczas spotkanie networkingowego z lokalnymi firmami warsztat pt. "Skuteczna komunikacja", dla studentów i absolwentów naszej Uczelni dwa szkolenia. Pierwsze pt. "Umiejętności motywowania", drugie pt. "Kompetencje menedżerskie" podczas IV Targów Pracy. 

Warsztat i szkolenia zostały przeprowadzone w profesjonalny, kreatywny i nowatorski sposób oraz całkowicie angażowały uczestników.

Monika Kucharczyk

Kierownik Akademickiego Biura Karier 

WSAiB w Gdyni 

Gdynia, kwiecień 2015

ewa

ESO Audit

Na przełomie 2013 i 2014 roku uczestniczyłam w indywidualnym procesie coachingowym, prowadzonym przez Danutę Rocławską.  

Danuta ma wszystkie cechy dobrego coacha, empatię oraz uważność. Ważne było dla mnie to, że jest psychologiem. Jednak największe znaczenie miała dla mnie jej wiarygodność biznesowa. Znajomość zasad rządzących biznesem i niuansów biznesowej rzeczywistości z pewnością jest bazą Danuty do pracy rozwojowej z menedżerami.

Z przyjemnością udzielam rekomendacji i polecam.

 

Ewa Sowińska

ESO Audit

Gdańsk, sierpień 2014 r.   

brandscope

Brandscope

W maju 2014 roku wzięliśmy udział w dwudniowych warsztatach „Efektywny zespół, czyli jak wykorzystać mocne strony w pracy zespołowej”. Celem zajęć współprowadzonych przez Panią Danutę Rocławską było poznanie potencjału zespołu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zespole.

To były bardzo intensywne dwa dni. Pozwoliły nam, osobom zarządzającym kilkunastoosobową grupą współpracowników, przyjrzeć się rolom w zespole, relacjom, procesom i sobie z zupełnie innej perspektywy. Dzięki wiedzy, ale też doświadczeniu zawodowemu trenerów mogliśmy pogłębiać ważniejsze dla nas wątki, co przyniosło efekt w postaci naprawdę cennych momentów. Jestem pozytywnie zaskoczony jak wiele inspiracji i biznesowych wniosków może przynieść taki rodzaj pracy. Cenne doświadczenie, które szczerze polecam wszystkim kierującym zespołami pracowniczymi.

 

Wojciech Makać

Prezes Zarządu

Brandscope

Gdańsk, czerwiec 2014 r.

 

gwo

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Warsztaty z zarządzania coachingowego przeprowadzone przez Danutę Rocławską i Alicję Gotowczyc, stały się dla naszej kadry menedżerskiej dobrą okazją  do przyjrzenia się własnym mocnym stronom i odrzucenia stereotypów na temat coachingu.  Dzięki wiedzy i wsparciu prowadzących mogliśmy pochylić się nad ważnymi dla nas zagadnieniami, a także wnikliwie przepracować kwestie istotne dla uczestników. Z perspektywy czasu uważam, że cele warsztatu zostały zrealizowane – szczególnie w temacie udzielania informacji zwrotnej i tworzenia kultury feedbackowej w naszym wydawnictwie.

Warsztaty polecam firmom zainteresowanym wprowadzeniem zmian w stylach kierowniczych i zarządczych.

 

Izabela Jakul 

Zastępczyni Redaktor Naczelnej 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Gdańsk, sierpień 2014 r.

REFERENCJE

Lena Łoboda- coach, psycholog, psychoterapeuta 

Zadecydowanie rekomenduję narzędzia coachingowe firmy Między Słowami.

Moi klienci doceniają „Kostka celu” za możliwość uporządkowania i klarownego uszczegółowienia ich celu do zrealizowania – zoperacjonalizowania go. Zapisane na Kostce cele mogą mieć codziennie przed oczami np. w pracy na biurku, by pamiętać o złożonej sobie obietnicy.

„Skala” i jej przestrzenna forma pomaga klientom realnie wyobrazić sobie gdzie są i gdzie chcieliby dojść. Rzeczywiście wykonywane na skali kroki pomagają skonkretyzować zadania do zrobienia w drodze do osiągnięcia celu. Jest też aspekt ruchu, który odrywa klientów od kartki.

„Karty coachingowe” pozwalają pójść z klientem w nieoczywiste rejony, przedrzeć się przez powierzchowność. Pobudzają jego wyobraźnię, uruchamiają skojarzenia. Lubię je za te nieoczekiwane rezultaty. 

 

Lena Łoboda

coach, psychoterapeuta

Gdańsk, 09. 12. 2014 r.

Dorota Kotwicka - Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Narzędzia opracowane przez Panią Danutę Rocławską są doskonałym, przydatnym, podręcznym i  estetycznym niezbędnikiem, bez którego nie wyobrażam sobie już pracy z klientami.  

Najczęściej sięgam po dobrze zaprojektowaną skalę do oceny miejsca, w którym klient określa swoją pozycję w rożnych obszarach. Zarówno wielkość jak i kolory zaadaptowanego narzędzia pozwalają osobie lepiej obrazować przestrzennie realną dla niego drogę do osiągnięcia wytyczonego kierunku zmian.

Osobiście bardzo cenię sobie arkusz przebiegu sesji i arkusz autoanalizy. Z jednej strony jest to czytelny i prosty sposób na dokumentowanie i ewaluowanie pracy klienta, z drugiej strony, każdorazowa autoanaliza jest dla mnie niezbędnym już narzędziem do aktywnego  przyglądania się  swojemu funkcjonowaniu w relacji coach- klient. Co za tym idzie, narzędzie to sprzyja dalszemu doskonaleniu własnych kompetencji i umiejętności.

Bez powyższego przybornika już nie rozpoczynam coachingu. Polecam wszystkim - zarówno rozpoczynającym swoją przygodę zawodowego coacha jak i bardziej doświadczonym kolegom.

 

Dorota Kotwicka

coach, psychoterapeta

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Gdynia, listopad 2014 r. 

        

 brandscope

Brandscope

Pani Danuta Rocławska współpracuje z Brandscope jako coach od maja 2014 r. prowadzi sesje coachingowe dla naszych menedżerów. Podejmując współpracę liczyłem na wzrost kompetencji menadżerskich swoich pracowników w dłuższej perspektywie.

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że efekty współpracy z Między Słowami dostrzec można szybciej niż się tego spodziewałem – już po 3 miesiącach od rozpoczęcia współpracy. Dostrzegam to w codziennej pracy mojego zespołu. Bardzo mocne zorientowanie na cel wdrożonej metody szkoleniowej sprawia, że poszczególni członkowie zespołu działają efektywniej. Samodzielnie orientują swoje zajęcia na postawione cele, co także moją pracę czyni prostszą i skuteczniejszą.

Oprócz solidnego przygotowania do pracy coacha bardzo cenię u Pani Danuty Rocławskiej znajomość realiów biznesowych. To znacznie ułatwia wypracowanie celów wdrażanych szkoleń i mierzenia ich efektywności. Warta zauważenia jest także szeroka perspektywa w patrzeniu na rozwój ludzi
w organizacjach.

Z pewnością w przyszłości będziemy rozszerzać współpracę z Między Słowami.

 

 

Wojciech Wężyk

Managing Partner

Brandscope

Gdańsk, sierpień 2014 r.