Dlaczego tradycyjny coaching może być nieskuteczny w przypadku wypalenia?

Opublikowane: 2017-11-02 12:51:24
Kategorie: Coaching Rss feed

Coaching a wypalenie zawodowe

Celem coaching kryzysowego z definicji jest wsparcie wopracowaniu strategii wyjścia z kryzysu. Wychwycenie symptomów wypalnie zawodowego na początkowym etapie choroby,  zwiększa szanse na szybką i skuteczną pomoc terapeutyczną czy coachingową (coaching kryzysowy). Menedżer dotknięty wypaleniem zazwyczaj trafi do coacha biznesowego. Ten moment może okazać się kluczowy dla efektu zdrowienia i przypwracania równowgi. Warto jednak pamietać o zasadach pracy w takim przypadku.

Dlaczego tradycyjny coaching może być nieskuteczny, a nawet szkodliwy w przypdaku klienta z wypaleniem zawodowym?

Tradycyjne metody coachingowe (rozwój kompetencji i umiejętności, wsparcie w realizacji celu z wykorzystaniem zasobów i potencjału klienta) mogą okazać się niedekwatne i nieskuteczne w przypadku osoby z symptomami wypalenia zawodowego. Dzieje się tak  głównie z powodu ograniczonego dostępu klienta do własnych zasobów. Tradycyjny coaching skoncentrowany na wsparciu w osiąganiu celu w zestawieniu z wyczerpaniem psychicznym i intelektualnym klienta będzie nieskuteczny i może budzić dodatkową frustrację klienta (np. pogłębiać poczucie braku sprawstwa, poczucie nieefektywności, poczucie bezsilności, bezradności i niską samoocenę).

Jednak uważny coach pracujący metodą tradycyjną,  poprzez obserwację klienta (jego postawy, wypowiedzi a także ocenę progresu procesu coachingowego) jest w stanie rozpoznać niepokojące objawy.

Rolą coacha jest wówczas poinformowanie klienta o poczynionych obserwacjach i – w zależności od nasilenia objawów i etapu wypalenia  - skierowanie klienta po pomoc do specjalisty (psychologa, psychoterapeuty, coacha kryzysowego). We wczesnej fazie wypalenia uważny coach powinien zwiększyć świadomość klienta. Pozwoli to na wcześniejsze uruchomienie adekwatnych do sytuacji strategii zaradczych. Praca coacha może polegać wówczas na wsparciu w wykorzystaniu kompetencji i umiejętności w celu zapobieganiu wypalenia zawodowego.

Rola coacha kryzysowego

Rolą coacha kryzysowego jest przede wszystkim psychoeduakcja i uświadomienie klientowi sytuacji, w jakiej się znalazł. Niska świadomość może blokować dostęp do zasobów, w związku z  czym wybór strategii przez klienta może być przypadkowy lub schematyczny.

Jak powinna wygladać praca z klientem przechodzącym przez wypalenie zawodowe?

Praca z klientem przechodzącym wypalenie zawodowe powinna dotyczyć następujących obszarów:

Obszar emocji:  identyfikacja emocji, które towarzyszą klientowi, wyrażenie ich oraz nazwanie i powiązanie z sytuacją, obiektem. Z uwagi na to, że wypalenie zawodowe to typ kryzysu przewlekłego, w którym bodziec/stresor oddziałuje przez długi okres czasu klient może funkcjonować w ogólnym „rozmyciu”, zgeneralizowaniu sytuacji i ogólnie obniżonym nastroju. Jest to szczególnie ważne, żeby klient uświadomił sobie co czuje i czego dokładnie dotyczą te uczucia. Bardzo pomocna jest tu praca z metamodelem, zwłaszcza praca z pytaniami pomagającymi znaleźć klientowi wyjątki, odkształcić rzeczywistość i przywrócić informacje usunięte ze struktury głębokiej.

Obszar poznawczy: istotna jest identyfikacja źródeł stresu, które przyczyniły się do sytuacji wypalenia i/lub wciąż oddziałują na klienta i pogłębiają kryzys. Ważne jest także wsparcie we wzmacnianiu klienta w umiejętności kierowania uwagi na rzeczy pozytywne, podnoszące satysfakcję, docenianie zalet i dobrej woli innych.

Obszar behawioralny: wsparcie w tym obszarze dotyczy przede wszystkim pomocy w wypracowaniu nowych strategii poradzenia sobie ze stresem, w tym także umiejętności odreagowywania, odpoczywania i odcinania się od źródeł stresu. Bardzo pomocne są tutaj techniki pracy z ciałem, z oddechem. Ważne jest zaplanowanie i wdrożenie aktywności związanych z odpoczynkiem: przerwy w pracy, urlopu, zmiana aktywności psychicznej i fizycznej, wyciszanie myśli, dekompresja (oddzielanie spraw zawodowych od rodzinnych), zwolnienie tempa życia.

Bardzo ważną częścią pracy coacha kryzysowego powinno być wsparcie w zmianie przekonań klienta dotyczących wpływu na wyniki własnych działań oraz wypracowanie strategii adekwatnej do sytuacji (kompleksowy plan działania).

Zapraszam do kontatu 

Danuta Rocławska

coach biznesowy i kryzsowy

danuta.roclawska@mscoaching.pl

zdjęcia pochodzą z pinterest/ 
zdjecie tytułowe z choes.tumblr.com

Podziel się:

Komentarze